G4S is een toonaangevend bedrijf in de bewakings- en beveiligingssector en telt zowat 6000 werknemers in heel België. “Best People” is een van onze belangrijkste waarden en daarom zien we het plaatsen van the right (wo)men in the right place als een van onze hoofddoelen. Hierbij is diversiteit een kernbegrip. Wij verbinden ons ertoe iedereen gelijk te behandelen en gelijke kansen te bieden. Ons bedrijf is dan ook samengesteld uit professionele medewerkers met verschillende moedertaal en van verschillende afkomst, leeftijd, geloof, etnische origine, seksuele geaardheid, …

G4S is actief in verschillende domeinen van de beveiliging en bewaking en biedt bijgevolg een brede waaier aan functies.Ben je opzoek naar een job als statisch agent of patrouilleur? Werk je liever alleen of in een grote groep? Geef je de voorkeur aan een internationale werkomgeving (zoals een luchthaven of een van de Europese instellingen) of verkies je liever een industriële werkomgeving? Iedereen vindt bij G4S wel een job die bij hem/haar past.

G4S biedt eveneens interne mobiliteit. In zo’n grote onderneming is het perfect mogelijk om van job te veranderen zonder van werkgever te moeten veranderen. Elke jobopportuniteit wordt gecommuniceerd via ons intranet, waardoor alle medewerkers steeds op de hoogte zijn van de mogelijkheden.

Wat zijn de selectiecriteria?

A. Wettelijke vereisten:

De wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen stelt een aantal wettelijke vereisten waaraan voldaan moet zijn om bewakingsagent(e) te kunnen worden.

 1. Geen veroordelingen hebben opgelopen (ook niet in het buitenland). Concreet betekent dit:
  • dat u een blanco uittreksel van het strafregister (bestemd voor een veiligheidsberoep – conform art. 596 alinea 1 WB Sv) moet kunnen voorleggen;
  • dat u nooit veroordeeld mag zijn geweest voor diefstal, valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen, aantasting van de eerbaarheid, …
  • dat u nooit veroordeeld mag zijn geweest om voor het even welk feit dat een gevangenisstraf van 6 maanden (al dan niet met uitstel) heeft veroorzaakt.
 2. Onderdaan zijn van een lidstaat van de E.U.
 3. Geen onverenigbare activiteiten uitoefenen (bv. privé-detective of wapenhandelaar).
 4. De psychotechnische testen met vrucht hebt afgelegd.
 5. Een medisch getuigschrift kunt voorleggen waaruit de geschiktheid blijkt.
 6. Tijdens de laatste 5 jaar geen deel hebt uitgemaakt van een lokale of federale politiedienst.
 7. Meerderjarig bent.
 8. Een beroepsopleiding volgt of gevolgd hebt.

B. Onze selectiecriteria:

Deze criteria zullen steeds nagegaan worden tijdens de ganse selectieprocedure:

 • Integriteit, eerlijkheid;
 • Klantgerichtheid;
 • Discipline;
 • Uitstraling, voorkomen;
 • Communicatievaardigheid;
 • Teamspirit;
 • Openheid naar andere culturen en levenswijzen.

We hebben extra oog voor:

 • Flexibiliteit, discipline;
 • Mobiliteit, eigen vervoer;
 • Talenkennis (Frans en Engels);
 • PC-kennis.

Uit het psychotechnisch onderzoek moet ook blijken dat een bewakingsagent(e):

 • Respect vertoont voor de medemens;
 • Een evenwichtige persoonlijkheid heeft;
 • Over incasseringsvermogen beschikt ten aanzien van agressief gedrag van derden en in staat is daarbij zijn eigen gevoelens te beheersen;
 • Respect vertoont voor plichten en procedures.