In de bewakingswereld leeft nog steeds het stereotype van de stoere, mannelijke bewakingsagent. Dit klopt echter niet. Bij G4S kan je ook als vrouw je droomjob vinden.
Als vrouw heb je sterke troeven in handen. Ben jij iemand die alles meteen gezien heeft? Kan je daarnaast ook goed multitasken en diplomatisch optreden? Wellicht ben je dan ook klantvriendelijk, communicatief en sociaal. Een geduldige aanpak en vooral de zin om in een leuk team te werken, maken het plaatje compleet. Wij nodigen je graag uit om te ontdekken wat een job in de bewaking jou te bieden heeft.

We hebben jouw feeling nodig

Met 18 % vormen de vrouwelijke collega’s een minderheid in onze teams. Toch hebben we jou veel te bieden. Neem nu G4S Aviation Security in de luchthaven: hier is de verhouding man/vrouw in evenwicht. Waarom? Als bewakingsagent(e) mag je bijvoorbeeld enkel passagiers van het eigen geslacht fouilleren en is jouw aanwezigheid dus cruciaal. We merken ook dat gemengde teams beter werken. Mannen en vrouwen zijn hier complementair en kunnen heel wat van elkaars aanpak leren.

Vrouwen in de bewakingssector: enkele misverstanden

1. Vrouwen moeten zich stoer gedragen

Dit klopt niet. Er is geen macho-bedrijfscultuur noch rivaliteit tussen collega’s bij G4S. Integendeel, gemengde teams functioneren beter. Bovendien worden de sociale aspecten van het werk steeds belangrijker. Vrouwen kunnen gemakkelijker een conflict in de kiem smoren en hebben een rustgevende uitstraling op hun collega’s en andere mensen.

Sommige klanten, zoals winkelketens, vragen specifiek naar vrouwen omwille van hun aanpak. Zij hebben een andere manier van interpelleren en leveren daardoor soms betere resultaten.

2. Vrouwen werken bij G4S enkel in backoffice of administratieve functies

Dit is niet het geval. Vrouwelijke winkelinspecteurs en onthaalmedewerkers zijn enorm populair. Ook vrouwen met een technisch diploma kunnen bij ons terecht.
Ook de vele vrouwelijke retailagenten bewijzen het tegendeel. Klanten verkiezen vaak vrouwen als winkelinspecteurs. In een winkelomgeving kunnen zij immers minder opvallend optreden.

3. Vrouwen hebben schrik om ’s nachts te werken en willen een 9-to-5-job

Veel functies vallen binnen de kantooruren, of binnen de openingsuren van winkels. Voor bewakingsfuncties wordt er uiteraard een stuk flexibiliteit gevraagd, maar dat heeft ook zijn voordelen. Als je in shiften werkt, heb je tijd om boodschappen te doen of de kinderen naar school te brengen of af te halen. En wie in het weekend werkt, is in de week vaak vrij.

In een Europese instelling wordt er bijvoorbeeld enkel met vroege en late shifts gewerkt. Deze worden gelijk verdeeld onder mannen en vrouwen. De nachtshift wordt toegewezen op vrijwillige basis. Je moet je voorstellen dat je ’s nachts alleen rondloopt in een groot gebouw. Dat kan best beklemmend zijn. Hoewel ze nog steeds in de minderheid zijn, stijgt wel het aantal vrouwen dat zich hiervoor kandidaat stelt.

4. Vrouwen kunnen geen carrière maken in een harde, mannelijke sector

Dit is niet juist. Wij kijken naar het potentieel van onze medewerkers en kandidaten, niet naar hun geslacht of afkomst. Mannen en vrouwen hebben binnen G4S dezelfde doorgroeikansen.

5. Aan vrouwen worden lagere eisen gesteld dan aan mannelijke collega’s

Vrouwen krijgen evenveel kansen om zich te bewijzen en we stellen aan hen ook precies dezelfde eisen. Iedereen wordt gescreend, getest en begeleid. In geen geval zenden wij een niet-gekwalificeerd persoon naar een klant.